PORADNIK ZAKŁADANIA UPRAWY ARONII

Na plantacjach, na których zbiór będzie wykonywany kombajnowo odległość krzewów w rzędach powinna wynosić 0,6 m, odległość między rzędami 4,0 – 4,5 m (w zależności od rodzaju kombajnu, którym będą zbierane owoce).

Projektując plantację należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na nawroty maszyn na końcach rzędów (minimum 8 – 10 m). Najlepszy dopływ światła do krzewów uzyskujemy, gdy rzędy przebijają się w kierunku północ-południe, ewentualnie z odchyleniem w kierunku wschód-zachód do 30*. Ze względu na nasłonecznienie dobre efekty uzyskuje się wówczas, gdy plantacja ma lekkie nachylenie w kierunku południowym lub południowo-zachodnim. Na uzyskanie wysokiego plonu bardzo duże znaczenie ma odpowiednie nawodnienie plantacji.

Przygotowanie gleby dla aronii:

Najlepszą glebą pod uprawę aronii jest gleba IV-klasy. Najlepiej rok przed założeniem plantacji zastosować odpowiednie rośliny przedplonowe, takie jak: łubin (wzbogaca glebę w azot) lub gorczycę (wzbogaca glebę w próchnicę). Obydwie te rośliny odchwaszczają glebę. Dobrze też jest sadzić aronię po ziemniakach, rzepaku, a szczególnie gdy na plantacjach tych zwalczano chwasty za pomocą herbicydów. Przed założeniem plantacji należy wykonać analizę gleby oraz pH (odpowiednie pH gleby pod uprawę aronii to 5,5 – 6,5).

W roku zakładania plantacji przedplon zbiera się wiosną lub wcześnie latem i po zbiorze możliwie jak najszybciej nawozi się obornikiem (40 ton na 1 ha). Wskazane jest również rozsianie nawozów potasowych i fosforowych, a w przypadku nadmiernego zakwaszenia gleby – również wapna, najlepiej magnezowego. Po wykonaniu orki (na głębokość ok 30 cm) powierzchnię bronujemy. Na plantacjach dużych, gdzie planuje się kombajnowy zbiór owoców powierzchnia musi być starannie wyrównana, a kamienie pozbierane.

 

Sadzenie aronii

Aronię najlepiej jest sadzić jesienią (w naszych warunkach klimatycznych), po pierwszych obfitych opadach deszczu, ponieważ: gleba jest wtedy bardziej wilgotna niż w innych porach roku, co sprzyja przyjmowaniu się nasadzeń, korzenie rozwijają się aż do momentu zamarznięcia gleby, a więc wiosną, gdy ruszy wegetacja, rośliny mogą rozpocząć normalny rozwój, jesienny rozwój korzeni odbywa się w stanie bezlistnym, a więc utrzymanie odpowiedniej wilgotności roślin jest pewniejsze niż przy sadzeniu wiosennym.

Do sadzenia najlepiej używać sadzonek pochodzenia wegetatywnego, przygotowanych przez wyspecjalizowanych szkółkarzy (np. NAS J). Rośliny rozmnażane wegetatywnie wchodzą w owocowanie już w 2 roku po posadzeniu (około 3 – 4 t owoców/ha).

Aronię można sadzić ręcznie lub maszynowo, sadzi się ją możliwie wysoko (nieco wyżej niż rosła w szkółce). Przy zakładaniu plantacji, która ma być w przyszłości uprawiana maszynowo, należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na nawroty maszyn (8 – 10 m).

Jeśli nasz poradnik pozostawia w Państwu niedosyt zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
Szaniawski Aleksander
tel. 667 987 365

 Szaniawski Mirosław
tel
. 664 036 281

e-mail: e-aronie@e-aronie.pl

Postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości udzielając szerszych informacji.